กำลังเรียกข้อมูล
     บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 โดยคุณเขียว และคุณจำลอง พันธ์พาณิชย์ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 50 ปี แล้วที่บริษัทยานภัณฑ์ได้เข้าไปมีส่วนสำคัญต่อความเจริญเติบโตของประเทศ โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ ยกมาตรฐานระบบการผลิตให้อยู่ในระดับสากล
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.