กำลังเรียกข้อมูล
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
การควบคุมคุณภาพ
การควมคุมการผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

             บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของเรา บริษัทจึงได้มีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ จากภายใต้การควบคุมการทำงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในระบบบริหารการผลิตโดยเฉพาะ เครื่องปั๊มขึ้นรูปงานโลหะประเภทต่างๆ ที่มีกำลังการผลิตสูงและความเที่ยงตรงสูง เพื่อลด อัตราของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยเครื่องจักรที่ใช้มีกำลังการผลิตตั้งแต่ขนาด 50-1,700 ตัน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อาทิ Press Machine, Robot Welding Machine, Robot Spot Machine, Robot Handle Machine, Bending Machine, Assembly Machine, Cutting Machine

:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.