กำลังเรียกข้อมูล
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วาน เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั้นแนล จำกัด
        บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 โดยคุณเขียว และคุณจำลอง พันธ์พาณิชย์ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 50 ปี แล้วที่บริษัทยานภัณฑ์ได้เข้าไปมีส่วนสำคัญต่อความเจริญเติบโตของประเทศ โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ ยกมาตรฐานระบบการผลิตให้อยู่ในระดับสากล
ตำแหน่งงาน :  IT Support   (ด่วน) วันที่ลงประกาศ :   20.12.2018
สถานที่ปฎิบัติงาน :  Factory1 ฝากประวัติ
คุณสมบัติ :  Supoort IT
Print Center & Print Server MA
Check Network Status
Check Server Status
DVR Monitor > DVR Check Sheet
Network & Server Management
Meeting Room Management
Spart Site Management
Part Repair Outsource Control
จำนวนรับ :  1 อัตรา
ตำแหน่งงาน :  วิศวกร (Production Control)   (ด่วน) วันที่ลงประกาศ :   20.12.2018
สถานที่ปฎิบัติงาน :  Factory1 ฝากประวัติ
คุณสมบัติ :  - จัดทำแผนการผลิตงานแต่ละเดือนกับหน่วยงาน วางแผนผลิตและ วิศวกรรมในการผลิต
- พิจารณาการสั่งซื้อของลูกค้าพร้อมประสานงานในกรณีที่มีปัญหาการส่งมอบ
-สรุปผลการจัดส่งและสต๊อก ประจำเดือน ของ After & Service part
-จัดระบบ Kanban เพื่อชี้บ่งผลิตภัณฑ์ในการผลิตงาน
จำนวนรับ :  2 อัตรา
ตำแหน่งงาน :  วิศวกร (Logistic Control)   (ด่วน) วันที่ลงประกาศ :   20.12.2018
สถานที่ปฎิบัติงาน :  Factory1 ฝากประวัติ
คุณสมบัติ :  - จัดเตรียม Lay out พื้นที่การจัดเก็บ FG,Component, Raw Mat ให้เหมาะสมกับการทำงานจริง
- พิจารณาร่วมกับ Customer กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบ
- กำหนดวิธีการขนส่งภายในกำหนดเงื่อนไขการส่งมอบ
- จัดทำ Shipping ในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับการทำงานและการส่งสินค้าของลูกค้าในแต่ละเดือน
จำนวนรับ :  1 อัตรา
(1 / 1)  | 1 | 
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.